فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/2 | 
فصلنامۀ جامعه شناسی فرهنگی، فصلنامه‌ای است که در حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از فرهنگ جامعه ایرانی انتشار می‌یابد. این مجله پذیرای مقالات با محتوای  علوم اجتماعی در  همه گرایش های جامعه شناسی فرهنگی و روانشناختی و سلامتی اجتماعی وحوزه های مربوط به آن ها می باشد. این فصلنامه خاص انتشار مقالات  علمی پژوهشی است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی:
http://jcsjs.ir/find-1.40.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب